Portfolio

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด (Newborn Photography) : Darwin

การลืมตาขึ้นมาดูโลกนับเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิต

ภาพในวัยแรกเกิดเช่นนี้ นอกจากจะทำให้เรายิ้มได้แล้ว ยังมีคุณค่าและความหมายกับครอบครัวอย่างที่สุด

Darwin 2 weeks

Newborn Photography
==================
ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด
www.iamaommy.com
www.fb.com/iamaomyfoto
Line : iamaommyfoto
newborn-mix5

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด - Newborn Photography

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด - Newborn Photography

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด – Newborn Photography

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด - Newborn Photography

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด – Newborn Photography

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด - Newborn Photography

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด – Newborn Photography

ถ่ายรูปเด็กแรกเกิด – Newborn Photography