Portfolio

ถ่ายรูป เด็ก ทารก ครอบครัว ถ่ายภาพ ขาวดำ คนท้อง ครรภ์ ถ่ายรูปเด็ก

ถ่ายรูปเด็ก : Veer

ถ่ายรูปเด็ก ๆ ให้กับน้อง Veer และครอบครัว เพื่อเก็บภาพการพัฒนาการในวัยเด็กของน้องไปทุกเดือน ๆ
ถ่ายเด็กมีความสุขจริง ๆ เลย ชอบค่ะ

Name : Veer
Age : 1-4 Months

 

ถ่ายรูปเด็ก ถ่ายรูป ถ่ายภาพ เด็ก ครอบครัว แม่และเด็ก ตั้งครรภ์ คนท้อง

 

ถ่ายรูปเด็ก ถ่ายรูป ถ่ายภาพ เด็ก ครอบครัว แม่และเด็ก ตั้งครรภ์ คนท้อง

ถ่ายรูปเด็ก ถ่ายรูป ถ่ายภาพ เด็ก ครอบครัว แม่และเด็ก ตั้งครรภ์ คนท้อง
ถ่ายรูปเด็ก ถ่ายรูป เด็ก ครอบครัว คนท้อง ตั้งครรภ์ ถ่ายภาพ ช่างภาพ
ถ่ายรูป เด็ก ทารก ครอบครัว ถ่ายภาพ ขาวดำ คนท้อง ครรภ์ ถ่ายรูปเด็ก

ถ่ายรูป เด็ก ทารก ครอบครัว ถ่ายภาพ ขาวดำ คนท้อง ครรภ์ ถ่ายรูปเด็ก

ถ่ายรูป เด็ก ทารก ครอบครัว ถ่ายภาพ ขาวดำ คนท้อง ครรภ์ ถ่ายรูปเด็ก

ถ่ายรูป เด็ก ทารก ครอบครัว ถ่ายภาพ ขาวดำ คนท้อง ครรภ์ ถ่ายรูปเด็ก

ถ่ายรูป เด็ก ทารก ครอบครัว ถ่ายภาพ ขาวดำ คนท้อง ครรภ์ ถ่ายรูปเด็ก