Portfolio

ถ่ายรูปแต่งงาน-IMG_4864

ถ่ายรูปแต่งงาน – Wawa & Kak

เป็นการถ่ายรูปแคนดิดงานแต่งงานคุณแก๊ก+คุณวาวา เก็บมุมเผลอ ๆ บ้างแอบถ่ายบ้าง