Portfolio

ถ่ายรูป Fashion-IMG_5738

ถ่ายรูป Fashion – MOD

เป็นการถ่ายภาพแฟชั่นให้น้องนักศึกษาปริญญาโท ม. เกษตรศาสตร์

เพื่อนำภาพไปใช้ประกอบในเพื่อการศึกษาค่ะ