Portfolio

แต่งงาน-พิธีเช้า-ส่งตัว-IMG_1846

Wedding Ceremony : แห่ขันหมาก-ส่งตัว พิธีแบบจีน

งานของคุณแอร์และคุณดิน ในช่วงเช้าเป็นพิธีแบบจีน ที่ตั้งใจทำอย่างเรียบง่ายแต่ก็ครบถ้วนและถูกต้องตามประเพณี
เริ่มพิธีง่าย ๆ ที่บ้านเจ้าสาว มีเพียงญาติและแขกคนสนิทที่ดูอบอุ่น และไปส่งตัวกันที่เรือนหอเป็นอันเสร็จพิธีช่วงเช้า
งานนี้ออมถ่ายแคนดิดค่ะ